Available courses

Το μάθημα “Τεχνικά θέματα πωλήσεων και προδιαγραφών υλικού και λογισμικού” εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ομάδων προσανατολισμού / Τομέων Πληροφορικής - Δικτύων Η/Υ το οποίο διδάσκεται (1Θ+2Ε) ώρες την εβδομάδα και έχει για γενικό σκοπό να καλύψει γνωστικά τους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. πάνω στο εμπορικό κομμάτι της αγοράς υπολογιστών.

Στόχος του μαθήματος Βασικά Θέματα Πληροφορικής είναι να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να εμπεδώσουν, να εμβαθύνουν και να συνοψίσουν όλα αυτά που θα γίνουν μέσα στην τάξη και στο εργαστήριο της Πληροφορικής σε κάθε ενότητα του μαθήματος. Έγινε προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης των αντικειμένων και σύνδεσής τους με τις υπάρχουσες και τις επόμενες προς απόκτηση γνώσεις και δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες, τις νοητικές ικανότητες και την ηλικία των μαθητών. Δίνεται έμφαση στις πλέον σημαντικές έννοιες και όρους κλειδιά δίνοντας σας ευκαιρίες για περαιτέρω εξάσκηση και μελέτη και άλλων πηγών. 

Σημειώσεις για τους μαθητές της Β΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Πληροφορικής που παρακολουθούν το μάθημα ειδικότητας  «Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών», το οποίο έχει ως γενικό σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές το προγραμματιστικό περιβάλλον της Python και να εξοικειωθούν με εντολές και προγραμματιστικές τεχνικές προκειμένου να λύσουν απλά αλλά και πιο σύνθετα προβλήματα. 

Κατεβάστε το βιβλίο από εδώ.

Υλικό για το μάθημα Σχεδιασμός & Ανάπτυξη ιστοτόπων που διδάσκεται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

Στα πλαίσια του μαθήματος καλούνται οι μαθητές να ανταποκριθούν στη σχεδίαση απλών ιστοσελίδων.

Για τη σύνταξη των ιστοσελίδων χρησιμοποιούν δύο προσεγγίσεις:

1. Εκμάθηση html, css και Javascript

2. Έτοιμα εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων (π.χ. WordPress ή Wix)

Διδακτέα Ύλη: Όλα τα κεφάλαια του σχολικού βιβλίου

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό βοήθημα για το μάθημα “Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών” το οποίο διδάσκεται στην Β’ Τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων. Το βοήθημα αυτό καλύπτει την διδακτέα ύλη όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το πρόγραμμα σπουδών.

Σκοπός του βοηθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καλύψου σε όλη την έκταση τη θεωρία του σχολικού βιβλίου αλλά και να εμβαθύνουν όπου χρειάζεται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων.

Σκοπός του «εισαγωγικού» μαθήματος ΥΛΙΚΟ – ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ είναι οι μαθητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στο υλικό και την αρχιτεκτονική των υπολογιστών (με έμφαση στον προσωπικό υπολογιστή) και στη συνέχεια να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών. 

Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοί τους, εκτός των 3.2.2, 4.4, 5.2.5, 5.2.6 και 6.1.3.

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό βοήθημα για το μάθημα “Δίκτυα Υπολογιστών” το οποίο διδάσκεται ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο στην Γ’ Τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων. Το βοήθημα αυτό καλύπτει την εξεταζόμενη ύλη όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο και το πρόγραμμα σπουδών.

Σκοπός του βοηθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καλύψουν σε όλη την έκταση τη θεωρία του σχολικού βιβλίου αλλά και να εμβαθύνουν όπου χρειάζεται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να πετύχουν στις εξετάσεις.


Στο μάθημα αυτό υπάρχουν τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς προτεινόμενα προς επίλυση θέματα.

Το μάθημα αυτό στηρίχθηκε στο έργο με τίτλο «Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Δίκτυα Υπολογιστών» από τον δημιουργό Βασίλη Βασιλάκη που  διατίθεται με την άδεια του.

Η εργαστηριακή άσκηση σε θέματα δικτύων υπολογιστών συναντά σημαντικές δυσκολίες λόγω του ότι η εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων, που μπορεί χρησιμοποιούνται από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, αποκλείει την αλλαγή των ρυθμίσεων τόσο των σταθμών εργασίας, όσο και (πολύ περισσότερο) της δικτυακής υποδομής που αυτά διαθέτουν, περιορίζοντας έτσι κατά πολύ τις εργαστηριακές ασκήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν.
Για αυτό το λόγο, αρκετές εταιρείες έχουν αναπτύξει προγράμματα προσομοίωσης, μέσα από τα οποία μπορεί ο εκπαιδευόμενος να σχεδιάσει τη δική του τοπολογία δικτύου και να μελετήσει τις ιδιότητες και την απόδοσή της.
Ένα από τα πλέον διαδεδομένα τέτοια προγράμματα είναι και το Packet Tracer (PT) της εταιρείας CISCO. Αν και η βασική χρήση του προγράμματος αφορά στην εκπαίδευση στα
προϊόντα της συγκεκριμένης εταιρείας και ειδικότερα στην προετοιμασία για τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί και για την δημιουργία απλών ασκήσεων που δεν εξαρτώνται από τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά της κάθε συσκευής.

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό με όχημα τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Το μάθημα:

  • απευθύνεται στην ειδικότητα "Τεχνικός Εφαρμογών Υπολογιστών" της Γ΄τάξης του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ 
  • είναι εργαστηριακό (4 ώρες την εβδομάδα)
  • βασίζεται στο βιβλίο "Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών"

Πληροφοριακά Συστήματα

Καλώς ήλθατε στο ηλεκτρονικό βοήθημα για το μάθημα “Πληροφορική” το οποίο διδάσκεται ως Πανελλαδικά εξεταζόμενο στην Γ’ Τάξη των Γενικών Λυκείων. Το βοήθημα αυτό καλύπτει την εξεταζόμενη ύλη όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2023-2024 σύμφωνα με τα υπάρχοντα σχολικά βιβλία και το πρόγραμμα σπουδών.

Σκοπός του βοηθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να καλύψουν σε όλη την έκταση τη θεωρία του σχολικού βιβλίου αλλά και να εμβαθύνουν όπου χρειάζεται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων. Ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να πετύχουν στις εξετάσεις τους.


Υποστήριξη της  διδασκαλίας του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ», της Β τάξης Γενικού Λυκείου.

 Το πρώτο μέρος του μαθήματος καλύπτει θέματα της Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών
–από το Πρόβλημα στον Αλγόριθμο και από εκεί στον Προγραμματισμό και τις Εφαρμογές του–
μέσω του οποίου επιδιώκεται η ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών και
των μαθητριών. 

Στο δεύτερο μέρος, το βιβλίο πραγματεύεται ζητήματα των βασικών τομέων της Εφαρμοσμένης Επιστήμης των Υπολογιστών, ώστε να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να είναι σε θέση να κατονομάζουν και να εξηγούν επιστημονικές περιοχές της Πληροφορικής

Η ραγδαία διείσδυση των έξυπνων φορητών συσκευών στην παγκόσμια αγορά και η μεγάλη τους απήχηση στις νεότερες δημιούργησαν την ανάγκη για την ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνα τηλέφωνα.

Στο μάθημα θα εστιάσουμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον App Ιnvertor, το οποίο δημιουργεί εφαρμογές για κινητές συσκευές Android. Αναπτύχθηκε αρχικά από τη Google, σαν ένα ελεύθερο και ανοικτό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού, ιδανικό για χρήστες με ελάχιστη ή και καθόλου σχετική εμπειρία. Πλέον όμως  αναπτύσσεται και συντηρείται από το MIT (Massachusetts Institute of Technology), ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα Πανεπιστήμια της Αμερικής στον τομέα της πληροφορικής.

Οι περισσότερες από τις εργασίες που υπάρχουν εδώ προέρχονται από το βιβλίο "Προγραμματισμός σε App Inventor" του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου (Ιανουάριος 2014)   
Προγραμματισμός σε App Inventor. Βασίλης Βασιλάκης, Γιώργος Χατζηνικολάκης. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Χίου, 2014.